วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

สร้างรูปภาพ ด้วย AI

เกี่ยวกับคอร์ส

การสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่เปลี่ยนแปลงวิธีการสร้างและเข้าใจภาพในยุคปัจจุบัน ด้วยความสามารถในการเรียนรู้เชิงลึกและการประมวลผลข้อมูลมากมาย ปัญญาประดิษฐ์ทำให้เราสามารถสร้างผลงานศิลปะและภาพที่ไม่เคยมีมาก่อน และสร้างโอกาสให้ศิลปินและผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมที่สร้างสรรค์ในรูปแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อน

การสร้างรูปภาพด้วยปัญญาประดิษฐ์ (AI) เป็นแนวคิดที่ท้าทายและน่าตื่นเต้นที่มุ่งหวังที่จะเปลี่ยนวิธีการสร้างและสรรค์รูปภาพในยุคดิจิทัลของเรา ด้วยความสามารถในการเรียนรู้ของเครื่องจักรและการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ AI ได้เปิดประตูสู่การสร้างภาพที่ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน ซึ่งไม่เพียงเพิ่มมูลค่าในด้านศิลปะและสื่อสาร แต่ยังมีการประยุกต์ใช้ในหลายสาขาอื่น ๆ เช่น การแพทย์ วิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมสื่อสาร ในบทความนี้เราจะสำรวจความน่าสนใจและปรากฏการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นในโลกของ AI ในการสร้างรูปภาพ เพื่อให้คุณเข้าใจถึงพลังและความสำคัญของมันในยุคปัจจุบันและอนาคตที่กำลังมาถึงเราแบบไม่หยุดยั้ง โดยมีความกระชับและน่าสนใจอย่างยิ่งในแต่ละด้านของเรื่องนี้ที่สำคัญคือการปฏิบัติการและการใช้ประโยชน์จริงๆ ของ AI ในการสร้างภาพในชีวิตประจำวันและอุตสาหกรรมต่างๆ เป็นสิ่งที่น่าสนใจอย่างยิ่งในรอบเดียวครับ!

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • การสร้างรูปภาพด้วย AI เช่นการใช้ตัวอักษร, การสร้างภาพใบหน้า, และแนวแอนิเมชัน 2 มิติ
  • การสร้างรูปภาพบนเว็บไซต์ www.segmind.com
  • การแบ่งปันผลงานกับผู้อื่น

กลุ่มเป้าหมาย

  • ประชาชนทั่วไป

ผู้พัฒนาหลักสูตร

นายธีรภัทร์ ยศอินต๊ะ

สาขาวิชา คอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง

Email : 64181550114@g.lpru.ac.th