วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

การใช้งาน kahoot! เบื้องต้น

17 ก.ย. 2020
104
[page_header]

Kahoot

      โปรแกรม Kahoot คือ เกมที่ตอบสนองต่อการเรียนการสอน ช่วยให้นักเรียนสนุกกับการเรียนโดยเป็น เครื่องมือช่วยในการประเมินผล โดยผ่านการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจความคิดเห็น Kahoot เป็นเกมการเรียนรู้ ซึ่งประกอบด้วย คำถามปรนัย เช่นการตอบคำถาม การอภิปราย หรือการสำรวจ คำถามจะแสดงที่จอหน้าชั้นเรียนและให้นักเรียนตอบคำถามบนอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของตนเอง เช่น คอมพิวเตอร์ มือถือ ไอแพด

ขั้นตอนการใช้โปรแกรม Kahoot สร้างแบบทดสอบ โดยให้ตอบ True / False

 • เข้าไปที่ URL https://kahoot.com/
 • กด Log in เพื่อเข้าสู่ระบบ
 • กรอก e-mail และ password
[ux_image id=”3071″]

สร้างแบบทดสอบ

 • กด Create ในการเริ่มสร้างแบบทดสอบ
[ux_image id=”3082″]
 • ตั้งค่าชื่อเรื่อง คำอธิบาย
 1. กด setting
 2. ใส่หัวเรื่อง
 3. ใส่คำอธิบายเพิ่มเติม
 4. ใส่รูปภาพ
 5. ตั้งค่าการมองเห็น
 6. กด done
[ux_image id=”3070″]
 • การตั้งคำถาม

 1. คลิก เพื่อ ใส่คำถาม หรือ คำที่ต้องการให้เลือก
 2. ใส่เวลาในการตอบคำถาม
 3. ใส่คะแนน
 4. เลือกรูปภาพ
 5. หากคำตอบถูก
 6. หากคำตอบผิด
 7. เพิ่มคำถามใหม่
[ux_image id=”3072″]
 • กด Done เมื่อทำแบบทดสอบเสร็จ
[ux_image id=”3073″]
 1. กด Edit เพื่อทำการแก้ไขแบบทดสอบ
 2. กด Play เพื่อให้ผู้อื่นได้เข้ามาร่วมเล่นเกม
 3. กด Host เพื่อแชร์แบบทดสอบ
 4. กด Classic เพื่อเริ่มแบบทดสอบ
 5. รหัสเข้าแบบทดสอบ
[ux_image id=”3075″]