วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

การใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้น

การใช้โปรแกรม Microsoft Word เบื้องต้นเป็นขั้นตอนที่ง่ายและสำคัญในการสร้างเอกสาร ต่อไปนี้คือขั้นตอนการใช้งาน Microsoft Word แบบเบื้องต้น

สามารถเรียก Microsoft Word ได้โดยคลิกที่ไอคอน “Word” ในเมนูเริ่มหรือค้นหา “Word” ในกล่องค้นหา
เข้ามาในตัวโปรแกรม ให้คลิกคำว่า เอกสารเปล่า/กระดาษเปล่า
ด้านบนกระดาษจะเป็นแท็บไอคอน เครื่องมือต่างๆในการใช้งาน เบื้องต้นจะมีแท็บ
แท็บ Home (หน้าแรก)
แท็บ Insert (แทรก)
แท็บ Page Layout (เค้าโครงหน้า)
แท็บ Mailings (การส่งจดหมาย)
แท็บ View (มุมมอง)
แท็บ Design (การออกแบบ)
แท็บ File (ไฟล์)

แท็บหน้าต่างไอคอนทั้งหมด ในตัวโปรแกรม Microsoft Word
แท็บแรก คือ แท็บ Insert (แทรก)

แท็บ Insert (แทรก) ก็จะมีไอคอนพวก ตาราง รูปทรง รูปภาพ รูปร่าง และพวกอักษรศิลป์

การทำงาน พิมพ์รายงาน การเปลี่ยนฟอนต์ตัวหนังสือ ให้มีความเหมาะสมกับชิ้นงาน การย่อหน้าตัวหนังสือ การเน้นข้อความให้เข้มหรือตัวหน้า ในการทำเป็นหัวข้อเรื่อง และการปรับขนาดตัวหนังสือให้เหมาะสมกับชิ้นงานนั้นๆ

ไอคอน เน้นสีข้อความ ไอคอนนี้จะอยู่ในแท็บหน้าแรก ไอคอนนี้สามารถเน้นข้อความที่สำคัญๆในรายงานของเราได้ เหมือนไฮไลท์ข้อความ

หน้าตาของ ไอคอนเน้นสีข้อความ จะอยู่ข้างกับตัวอักษร ตัว A

การอัปโหลดรุปภาพ หรือการแทรกรูปภาพมาใช้ในการใส่ในรายงาน กดตรงแท็บ แทรก แล้วกดตรงคำว่า รูปภาพ และสามารถเลือกรูปภาพจากอุปกรณ์ของเราตามที่ต้องการ

เราสามารถเลือกภาพจากไฟล์ภาพในอุปกรณ์ของเราได้ หลังจากนั้นให้กดตรงคำว่า แทรก ปุ่มล่างขวา

เราก็จะได้รูปภาพตามที่เราต้องการ แท็บด้านบนจะมีกรอบรูปภาพให้เราเลือก เราสามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ

การบันทึกงาน ให้กดตรงปุ่มซ้ายบนของตัวโปรแกรม ที่คำว่า ไฟล์

หลังจากนั้นกดตรงคำว่า บันทึกเป็น เพื่อทำการบันทึกไฟล์ชิ้นงานของเรา

หลังจากนั้น ตั้งชื่อไฟล์งานของเรา ตามที่เราต้องการทำชิ้นงานนั้นๆ และเลือกชนิดไฟล์เพื่อทำการบันทึก เบื้องต้นจะบันทึกเป็น Word เพื่อสามารถนำงานที่บันทึกกลับมาแก้ไขได้ หรือ PDF เพื่อทำให้สามารถดูชิ้นงานนั้นเพียงอย่างเดียว โดยแก้ไขไม่ได้
เลือกชนิดไฟล์ ตั้งชื่อไฟล์ เสร็จให้กดทำการบันทึก ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้น