วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

ติดต่อเรา

ผศ.สมชาย เมืองมูล

อาจารย์สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

e-mail : somchai_m@g.lpru.ac.th

Youtube : ครูคอมซอมบี้

Website : www.kruthaimooc.com