วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567
4.00
(1 การจัดอันดับ)

PowerPoint (CAI)

คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

เป็นโปรเเกรมในการนําเสอนได้ในหลายรูปเเบบ  ไม่ว่าจะเป็นนําเสนอ เเบบเป็นอักษร ภาพ หรือเสียง โดยตัวโปรเเกรมนั้นสามารถนําสือเหล่านี้มาผสมผานได้ อย่าบงลงตัวเเละมีประสิทธิภาพมากที่สุด

เป็นสื่อการเรียนการสอนทางคอมพิวเตอร์รูปแบบหนึ่ง ซึ่งใช้ความสามารถของคอมพิวเตอร์ในการนำเสนอสื่อประสมอันได้แก่ ข้อความ ภาพนิ่ง กราฟฟิก แผนภูมิ กราฟ วิดีทัศน์ ภาพเคลื่อนไหว และเสียง เพื่อถ่ายทอดเนื้อหาบทเรียน หรือองค์ความรู้ในลักษณะที่ ใกล้เคียงกับการสอนจริงในห้องเรียนมากที่สุด

โดยมีเป้าหมายที่สำคัญ ก็คือ สามารถดึงดูดความสนใจของผู้เรียน และกระตุ้นให้เกิดความต้องการที่ จะเรียนรู้ คอมพิวเตอร์ช่วยสอนเป็นตัวอย่างที่ดีของสื่อการศึกษาในลักษณะตัวต่อตัว ซึ่งผู้เรียนเกิดการเรียนรู้จากการมีปฏิสัมพันธ์ หรือการโต้ตอบพร้อมทั้งการได้รับผลป้อนกลับ (FEEDBACK) นอกจาก นี้ยังเป็นสื่อ ที่สามารถตอบสนองความแตกต่างระหว่างผู้เรียนได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะประเมิน และตรวจสอบความเข้าใจของผู้เรียนได้ตลอดเวลา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนคือการนำเสนอบทเรียนโดยอาศัยเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือเพื่อให้ผู้เรียนสามารถเรียนได้ตามความต้องการของผู้เรียนเองหรือเรียนจนเกิดความเข้าใจในบทเรียน

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • แนะนำบทเรียน
 • รู้จักกับ Microsoft PowerPiont
 • Power Point คืออะไร
 • หลักการทำงานของ PowerPoint
 • ลักษณะการของโปรเเกรม Power Point
 • ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint
 • คอมพิวเตอร์ช่วยสอนคืออะไร
 • องค์ประกอบของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ประเภทของบทเรียนสำเร็จรูป
 • คุณลักษณะสำคัญของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • ข้อพึงระวังของการใช้คอมพิวเตอร์ช่วยสอน
 • เมนูและแถบเครื่องมือ PowerPiont (แท็บ Ribbon)
 • การทำระบบ Login เพื่อลงชื่อเข้าใช้
 • การเชื่อมโยงไฮเปอร์ลิงค์
 • โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน PowerPoint (Plugins)

เนื้อหาของคอร์ส

รู้จักกับ Microsoft PowerPoint

 • Power Point คืออะไร
 • หลักการทำงานของ PowerPoint
 • ลักษณะของโปรเเกรม Power Point
 • ประโยชน์ของโปรแกรม PowerPoint
 • วัดความรู้

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน

เครื่องมือของโปรแกรม

การสร้างบทเรียน

โปรแกรมเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งาน PowerPoint (Plugins)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

4.0
ทั้งหมด 1 คะแนน
5
0 การจัดอันดับ
4
1 การจัดอันดับ
3
0 การจัดอันดับ
2
0 การจัดอันดับ
1
0 การจัดอันดับ
อ่านตัวอักษรค่อนข้างยากมากกก เนื่องจากข้อความกับสีพื้นหลังมีโทนสีค่อนข้างใกล้เคียง