0(0)

การใช้ Open Broadcaster Software เบื้องต้น

Description

สารบัญบทเรียน

 1. โปรแกรม OBS มีไว้ใช้เพื่ออะไร
 2. การติดตั้งโปรแกรม OBS
 3. การเริ่มต้นใช้งานขั้นพื้นฐาน
 4. การใช้โปรแกรม OBS เพื่อบันทึกวีดีโอ
 5. การใช้โปรแกรม OBS เพื่อสตรีม
  5.1 การสตรีมบน YouTube
  5.2 การสตรีมบน Facebook Live
  5.3 วิธีการสตรีมและบันทึกวีดีโอพร้อมกัน
 6. การใช้โปรแกรม OBS กับโปรแกรม Video Conference
 7. ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก

What Will I Learn?

 • OBS คืออะไร
 • ส่วนประกอบในการใช้งาน OBS
 • การบันทึก Video พร้อมการตั้งค่า
 • การสตรีมใน facebook และ youtube และการตั้งค่า
 • การแก้ปัญหาที่พบบ่อย

Topics for this course

10 Lessons

บทนำ แนะนำบทเรียน

แนะนำบทเรียน

บทที่ 1 โปแกรม OBS มีใว้ใช้เพื่ออะไร

บทที่ 2 การติดตั้งโปรแกรม OBS

บทที่ 3 การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรม OBS

บทที่ 4 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อบันทึก Video

บทที่ 5 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสตรีมบน Facebook

บทที่ 6 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสตรีมบน Youtube

บทที่ 7 การใช้งานโปรแกรม OBS เพื่อสตรีมและบันทึกวิดีโอ

ปัญหาที่พบบ่อยและวิธีแก้

แบบทดสอบหลังเข้าเรียน

แหล่งที่มา

Free