สร้างสื่อการเรียนการสอนด้วยโปรแกรม PRISM Live Studio

Categories: Comed61
Wishlist Share
Share Course
Page Link
Share On Social Media

What Will You Learn?

  • บทที่ 1 รู้จักการ Streaming
  • บทที่ 2 รู้จักกับโปรแกรม PRISM Live Studio
  • บทที่ 3 ความต้องการของระบบ
  • บทที่ 4 การตั้งค่าโปรแกรม
  • บทที่ 5 สิ่งที่ต้องเตรียม
  • บทที่ 6 การใช้งานโปรแกรม
  • บทที่ 7 การเผยแพร่สื่อ
  • แบบทดสอบหลังเรียน

Course Content

ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอนในรายวิชา

บทที่ 1 รู้จักการ Streaming
ทำความรู้จักกับการ Streaming

บทที่ 2 รู้จักกับโปรแกรม PRISM Live Studio
เรียนรู้การใช้งานโปรแกรม PRISM Live Studio

บทที่ 3 ความต้องการของระบบ

บทที่ 4 การตั้งค่าโปรแกรม
การตั้งค่าต่างๆในโปรแกรมให้พร้อมใช้งาน

บทที่ 5 สิ่งที่ต้องเตรียม

บทที่ 6 การใช้งานโปรแกรม
การใช้งานขั้นพื้นฐานนโปรแกรม

บทที่ 7 การเผยแพร่สื่อ
ขั้นตอนการสตรีม

แบบทดสอบหลังเรียน

Student Ratings & Reviews

No Review Yet
No Review Yet