วันเสาร์, 25 พฤษภาคม 2567

รู้จักโปรแกรม Scratch

โดย Beam Pasinee หมวดหมู่: Comed61
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บทที่ 1 ทำความรู้จักโปรเเกรม Scratch
  • บทที่ 2 เข้าใจความหมายของกลุ่มบล็อกต่างๆ
  • บทที่ 3 การทำงานแบบมีเงื่อนไขและการสั่งงานแบบวนซ้ำ
  • บทที่ 4 การใช้ตัวดำเนินการในการทำงาน
  • เดินเล่นชมวิวสวย
  • แบบทดสอบหลังเรียนเพื่อวัดผลการเรียนรู้

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอนในรายวิชา

  • แนะนำโปรแกรม
    01:17

แบบทดสอบก่อนเรียน

บทที่ 1 รู้จักโปรแกรม Scratch
รู้จักโปรแกรม Scratch เบื้องต้น อ้างอิง : https://www.rajini.ac.th/pdf/Scratch.pdf

บทที่ 2 กลุ่มบล็อกต่างๆ
อ้างอิง : https://www.rajini.ac.th/pdf/Scratch.pdf

บทที่ 3 การทำงานแบบวนซ้ำและแบบเงื่อนไข
อ้างอิง : https://www.rajini.ac.th/pdf/Scratch.pdf

บทที่ 4 การใช้ตัวดำเนินการ
อ้างอิง : https://www.rajini.ac.th/pdf/Scratch.pdf

กิจกรรมการเรียนรู้

แบบทดสอบหลังเรียน

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว