วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

สร้าง Android Application ด้วย Thunkable

โดย Jirakit หมวดหมู่: Comed61
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • บทที่ 1 รู้จัก Thunkable เบื้องต้น
  • บทที่ 2 การเข้าใช้งาน และ การแนะนำเครื่องมือ
  • บทที่ 3 การเชื่อมโยงบล็อคคำสั่ง
  • บทที่ 4 การ Export Application
  • แบบทดสอบหลังเรียน

เนื้อหาของคอร์ส

ส่วนนำ
แนะนำการเรียนการสอนรายวิชา

เนื้อหาที่ 1 รู้จัก Thunkable เบื้องต้น

เนื้อหาที่ 2 การเข้าใช้งาน และ การแนะนำเครื่องมือ

เนื้อหาที่ 3 การเชื่อมโยงบล็อคคำสั่ง

เนื้อหาที่ 4 การ Export Application

แบบทดสอบท้ายกิจกรรม

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว