วันอังคาร, 5 มีนาคม 2567

ทำพอร์ตง่าย By “Canva” (Basic Portfolio by “Canva”)

โดย Yardphet Hongsa หมวดหมู่: Design
คอร์สที่สนใจ แชร์
แชร์คอร์ส
ลิงก์หน้า
แชร์บนโซเชียล

เกี่ยวกับคอร์ส

ทำพอร์ตง่าย By “Canva” เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่ศึกษาเกี่ยวกับการลงทะเบียน เมนูการใช้งานเบื้องต้นและเทคนิคการใช้งานอย่างง่ายของ Canva ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของ Portfolio ทฤษฎีสีที่ใช้สำหรับ Portfolio สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใน Portfolio การจัดทำ Portfolio และการส่งออกไฟล์ โดยเนื้อหาเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นม.6 ที่อยากทำพอร์ตเพื่อยื่นเข้าคณะ/มหาวิทยาลัยที่อยากเรียน ทำพอร์ตไม่ยากเลย เรียนเลย!

 

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

 • แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์
 • แนะนำ Canva
 • การลงทะเบียน Canva
 • เมนูการใช้งานเบื้องต้นของ Canva
 • 9 เทคนิคการใช้งาน Canva อย่างง่าย
 • ความหมายและองค์ประกอบสำคัญของ Portfolio
 • ทฤษฎีการใช้สีสำหรับ Portfolio
 • สิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำใน Portfolio
 • การจัดทำ Portfolio
 • การส่งออกไฟล์

เนื้อหาของคอร์ส

แนะนำคอร์สเรียนออนไลน์

 • แนะนำคอร์สเรียน ทำพอร์ตง่าย by canva
  00:23

Canva

Portfolio

Export

ส่งงาน

แบบทดสอบหลังเรียน
ให้ผู้เข้าอบรมทำแบบทดสอบ True or False จำนวน 20 ข้อ เกณฑ์ผ่านร้อยละ 60 (12 ข้อ/คะแนน)

การจัดอันดับและรีวิวของผู้เรียน

ยังไม่มีรีวิว
ยังไม่มีรีวิว