วันพุธ, 12 มิถุนายน 2567

พาวเวอร์ บีไอ สำหรับผู้เริ่มต้น

เกี่ยวกับคอร์ส

คอร์สนี้เป็นคอร์สที่นำมาแบ่งปันกันเพื่อช่วยสร้างความเข้าใจถึงประโยชน์ในการใช้ Power BI ให้แก้ผู้เริ่มต้นศึกษา ผู้ที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ โดยจะอธิบายหลักการในการเริ่มสร้างและเผยแพร่ Data Visualization ให้ฝ่ายบริหาร หัวหน้างาน นำไปใช้ประกอบการวางแผนธุรกิจต่อไป

คุณจะได้เรียนรู้อะไร?

  • เข้าใจหลักการในการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI
  • ฝึกใช้เครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ด้วย Power BI

กลุ่มเป้าหมาย

  • ทุกคนที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ
  • ทุกคนที่เริ่มต้นใช้งาน Power BI

สิ่งที่รวมในคอร์ส

  • ทุกคนที่มองหาเครื่องมือในการสร้าง Data Visualization ข้อมูลของธุรกิจ
  • ทุกคนที่เริ่มต้นใช้งาน Power BI

ผู้พัฒนาหลักสูตร

นายฉัตรมงคล มะโนแก้ว

สาขาวิชาคอมพิวเตอร์

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง

Email : 64181550104@g.lpru.ac.th