วันอาทิตย์, 21 กรกฎาคม 2567

สูตรการคำนวณพื้นที่สามเหลี่ยมด้วย Python: ทริคและแนวทางสำหรับผู้เริ่มต้น

08 ก.ย. 2023
451

การเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้วยภาษา Python เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่น่าสนใจที่ช่วยให้เราคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมออกมาได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย ในบทความนี้เราจะสอนคุณวิธีเขียนโปรแกรม Python เพื่อคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม ด้วย Google colab ขั้นตอนง่าย ๆ ดังนี้

ขั้นตอนการลงชื่อเข้าใช้ เข้าสู่เว็บไซต์ Google Colab ต่อมาให้ท่านเลือก เข้าสู่ระบบ และกรอกอีเมล เเละรหัสผ่าน พร้อมเข้าใช้งานได้เลย

ขั้นตอนที่ 1: รับความยาวและความสูงของสามเหลี่ยม เริ่มต้นโปรแกรมของคุณด้วยการรับค่าความยาวและความสูง ของสามเหลี่ยมจากผู้ใช้ ใช้ฟังก์ชัน input() เพื่อรับข้อมูลนี้และแปลงข้อมูลเป็นตัวเลขทศนิยม (float) ด้วย float()

ขั้นตอนที่ 2: คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม
ใช้สูตรคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมที่เท่ากับ 1/2 * ความยาวฐาน * ความสูง โดยใช้ตัวแปร base และ height:

ขั้นตอนที่ 3: แสดงผลลัพธ์ ใช้คำสั่ง print() เพื่อแสดงผลลัพธ์พื้นที่ของสามเหลี่ยม: (โดยกำหนดให้มี ทศนิยม 2 ตำแหน่ง )

นี่คือโปรแกรม Python ที่คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมจากความยาวฐานและความสูงที่ผู้ใช้ป้อนเข้ามา:

การเขียนโปรแกรมหาพื้นที่ของสามเหลี่ยมด้วยภาษา Python เป็นกระบวนการที่น่าสนใจและมีประโยชน์ในการคำนวณพื้นที่ของรูปร่างนี้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย โดยใช้ภาษา Python เราสามารถทำได้โดยมีขั้นตอนพื้นฐานที่ประกอบด้วย:

  1. รับค่าความยาวฐานและความสูงของสามเหลี่ยมจากผู้ใช้.
  2. คำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมโดยใช้สูตร 1/2 * ความยาวฐาน * ความสูง.
  3. แสดงผลลัพธ์พื้นที่ของสามเหลี่ยม.

การใช้ Python เป็นเครื่องมือในการคำนวณพื้นที่ของสามเหลี่ยมช่วยให้งานนี้ง่ายขึ้นและเข้าใจได้ดี โดยสามารถปรับใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ เป็นสิ่งที่เสริมสร้างทักษะในการเขียนโปรแกรมและการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ที่มีประโยชน์ในชีวิตประจำวันและงานด้านเทคโนโลยีต่าง ๆ อีกด้วย ทำให้เป็นหนึ่งในศาสตร์ที่น่าสนใจและมีความสำคัญในการพัฒนาทักษะด้านโปรแกรมมิ่งและการคำนวณในยุคปัจจุบัน.