0(0)

Arduino Esp32 เบื้องต้น

Description

Arduino คือโครงการที่นำเสนอซีซีม่านตระกูลต่างมาใช้ร่วมกันในภาษา C ซึ่งภาษานี้เป็นลักษณะเฉพาะคือมีการเขียนไลบารี่ของ Arduino ขึ้นมาเพื่อให้การสั่งงานไมโครคอนโทรลเลอร์ที่แตกต่างกันสามารถใช้ งานโค้ดตัวเดียวกันได้โดยตัวโครงการได้ออกเวทีทดลองทดลองมาหลายรูปแบบเพื่อใช้งานกับ IDE ของฟีเจอร์หลักที่ทำให้ Arduino เป็นที่นิยมมากเพราะซอฟแวร์ที่ใช้งานร่วมกันสามารถโหลดได้ฟรีและตัวบริการ ทดลองยังถูกแจกใบชาผู้ผลิตจีนนำไปผลิตและขายออกตลาดมาในราคาที่ถูก

       ESP32 จะสามารถถือได้ว่าเป็นของจริงได้มีโอไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีในตัวและราคาได้ถูกมาก ๆ ในขณะนั้น (เพียง 55 หรือประมาณ 200 บาท) ออกมาโลกของระบบแกนเครื่องจักรที่นั่นก็คือไอ ซีเบอร์ ESP8266 ที่ผลิตโดย บริษัท Espresif จากประเทศจีนในช่วงเริ่มแรกไอจี ESP8266 สามารถทำงานได้โดยใช้การเดินผ่าน UART และพูดคุยสั่งงานผ่าน AT command ไม่สามารถหรือแก้ปัญหาในคอมเฟิร์มแวร์ด้านใน ได้ แต่ต่อมาไม่นาน บริษัท Espressif ก็ได้ออกไอซีแชะมาใหม่ในครั้งนี้สามารถที่จะต่อสู้กับแมร์แวร์ได้และเราสามารถลงไปเขียนเพิร์มแวร์เองได้โดยในขณะนั้นการเขียนเฟิร์ม แวร์จะใช้ภาษา C เพียงอย่างเดียวและใช้ ESP8266 SDK เป็นชุดขอฟแวร์จัฒนาด้วยความยากของการใช้งานภาษา C เพียงอย่างเดียวทำให้ไม่ได้รับความนิยมเรื่องการพัฒนาเพิร์มแวร์เอง มากนัก

What Will I Learn?

  • บทที่ 1 : แนะนำ Arduino Esp32
  • บทที่ 2 : พื้นฐานอุปกรณ์และวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
  • บทที่ 3 : โปกรแกรม Arduino IDE 
  • บทที่ 4 : การใช้งานเซ็นเซอร์ต่าง ๆ 
  • บทที่ 5 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค IoT Esp32  เปิด-ปิดไฟ ผ่าน Internet ด้วย App Blynk
  • บทที่ 6 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค หุ่นยนต์ TTgo Esp32 ควบคุมด้วยด้วย App Blynk
  • แบบทดสอบ

Topics for this course

22 Lessons

แนะนำบทเรียน

วิดีโอแนะนำ

บทที่ 1 : แนะนำ Arduino Esp32

บทที่ 2 : พื้นฐานอุปกรณ์และวงอิเล็กทรอนิกส์

บทที่ 3 : โปรแกรม Arduino IDE

บทที่ 4 : การใช้งานเซ็นเซอร์ต่างๆ

บทที่ 5 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค IoT ESP32 เปิดปิดไฟ ผ่าน Internet ด้วย App Blynk

บทที่ 6 : ตัวอย่างผลงาน โปรเจค หุ่นยนต์ TTgo ESP32 ควบคุมด้วย App Blynk

แหล่งที่มาของเนื้อหา

แบบทดสอบหลังเรียน

Free