0(0)

Robot(หุ่นยนต์เบื้องต้น)

Description

โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาหุ่นยนต์ในรูปแบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ทำให้จักรกลยุคนี้มีความล้ำหน้าจากการพัฒนาของมนุษย์ มีความสามารถเลียนแบบได้ใกล้เคียงกับมนุษย์ โต้ตอบสนทนาเสมือนเป็นเพื่อนคุย ซึ่งปัจจุบันก็ได้พัฒนานำไปใช้ในหลายวงการ อาทิ ด้านการแพทย์ ด้านงานวิจัยสำรวจ ด้านอุตสาหกรรม ด้านความบันเทิง หรือแม้แต่พัฒนาเพื่อใช้ในบ้านเรือน

What Will I Learn?

  • ประวัติหุ่นยนต์
  • ประเภทหุ่นยนต์
  • พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์
  • สร้างหุ่นยนต์เบื้องต้น

Topics for this course

10 Lessons

เนื้อหา

วีดีโอคลิปสอนเนื้อหาบทเรียน6:47
ประวัติหุ่นยนต์
ความหมายหุ่นยนต์
ประเภทหุ่นยนต์
พื้นฐานการสร้างหุ่นยนต์
แบบทดสอบ

การสร้างหุ่นยนต์

ซื้อชุดอุปกรณ์

ติดต่อผู้สอน?

นายวราวุฒิ แก้วสุรินทร์ ติดต่อ โทร : 0872126028 ID Line : leokup123 Facebook : Leo Warawut
Free